Avís legal

Dades identificatives del lloc web

 • L’associació Tamazgha-Catalunya (a partir d’ara TAMCAT) és una associació no governamental sociocultural i de desenvolupament, sense ànim de lucre, laica i apolítica, que va néixer al 2009 amb l’objectiu de defensar, desenvolupar i promocionar el fet diferencial amazic a Catalunya. Com a eina de suport disposa d’aquest lloc web (https://tamazghacatalunya.wordpress.com), del qual n’és titular. L’ús del lloc web implica acceptar les condicions que estableix aquest document. Aquest lloc web és l’únic oficial.
 • Aquest lloc web, per tant, pertany a l’ASSOCIACIÓ TAMAZGHA-CATALUNYA, amb NIF XXXXXX, Tel. + 34 620 22 65 23 i tamazgha.catalunya@gmail.com.

Drets de propietat intel•lectual

 • Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi textos, marques, fotografies, imatges, sons, signes distintius, logotips o qualsevol altre material, sempre que no s’indiqui una titularitat diferent, són propietat de TAMCAT o de tercers que han autoritzat el seu ús a la institució. Tot aquest material està subjecte a la legislació de la propietat intel•lectual, per tant, queda totalment prohibit qualsevol acte de reproducció, comercialització, comunicació pública o transformació total o parcial dels continguts sense el consentiment exprés de TAMCAT. Els respectius titulars es reserven les accions legalment oportunes per a reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel•lectual dels continguts.

Limitació de responsabilitat

 • TAMCAT treballa perquè la informació que es difon en aquest lloc web acompleixi la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat. Malgrat aquesta voluntat, TAMCAT no pot garantir que tota la informació que s’ofereix sigui correcta ni que es trobi permanentment actualitzada. TAMCAT farà tots els esforços necessaris per esmenar el més aviat possible les deficiències que es detectin en aquesta informació.
 • TAMCAT es reserva la facultat de fer modificacions i actualitzacions del seu lloc web en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ.
 • En relació amb les imatges de persones que apareixen al lloc web, TAMCAT les publica respectant el dret a la imatge pròpia. Aquestes imatges s’utilitzen exclusivament amb la finalitat de compondre fitxers o vídeos gràfics, elaborats per informar i donar a conèixer l’activitat de TAMCAT. En cap cas són utilitzades amb altres finalitats, ni cedides a terceres persones sense l’autorització corresponent.
 • Aquest lloc web pot contenir material facilitat per tercers o vincular a enllaços externs a l’entitat, que en cap cas TAMCAT té l’obligació de controlar, vigilar o supervisar. TAMCAT no es fa responsable d’aquestes informacions i s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys o perjudicis soferts per l’usuari provocats per la descàrrega o accés a qualsevol material disponible a la web.
 • TAMCAT no es fa responsable de la mala praxi o utilització fraudulenta de la informació continguda en el seu lloc web i es reserva l’eventual utilització de les mesures legals pertinents per a la protecció de la seva imatge o interessos.
 • TAMCAT té implementades les mesures de seguretat adients per mantenir el lloc web i els seus servidors lliures de qualsevol programa maliciós (malware).
 • TAMCAT facilita des del seu lloc web un hipervincle als seus perfils de Facebook, Twitter, Youtube, etc., amb l’objectiu de donar a conèixer en quines xarxes socials és present. Una vegada s’accedeix a qualsevol d’aquestes xarxes socials l’usuari està sotmès a les polítiques que cada servei tingui establertes.
 • TAMCAT permet rebre a través d’RSS les notícies publicades al seu lloc web.

Protecció i tractament de dades de caràcter personal

 • TAMCAT, titular d’aquest lloc web, es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i la seva normativa de desplegament.

Galetes (cookies)

 • Aquest lloc web no utilitza galetes (cookies) ni altres mitjans de naturalesa anàloga de personalització ni de publicitat , ni es recullen dades que permetin identificar la persona física usuària del web.

Dades personals recollides mitjançant formularis

 • Al lloc web de TAMCAT hi ha inserits diferents formularis amb els quals es poden recollir dades de caràcter personal. En tots aquests formularis consten les respectives clàusules d’informació que donen compliment al que preveu la normativa corresponent sobre protecció de dades de caràcter personal.
 • TAMCAT entén que els usuaris que faciliten les seves dades de caràcter personal mitjançant els diferent formularis inclosos al seu lloc web, donen el seu consentiment exprés i inequívoc i autoritzen a TAMCAT a incorporar les dades facilitades per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats, prèviament comunicats a l’Agència de Protecció de Dades, en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i la seva normativa de desplegament. L’ús de les dades personals tenen caràcter confidencial i s’utilitzen per a poder prestar els serveis propis de TAMCAT i per a difondre informació de les activitats de TAMCAT.
 • Tal com preveu la normativa vigent, en el cas que un menor d’edat proporcioni dades de caràcter personal, només ho podrà fer si té més de 14 anys. En el cas dels menors de 14 anys, es requereix el consentiment dels pares o tutors. TAMCAT no assumeix cap responsabilitat sobre les dades de caràcter personal facilitades pels menors de 14 anys que no tinguin el consentiment dels pares o tutors.

Cessió de dades de caràcter personal

 • TAMCAT es comprometen a no comunicar, vendre, llogar, ni cedir les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris per cap mitjà a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades. En tot cas, les dades personals només seran cedides als òrgans judicials i a autoritats administratives si una llei ho estableix preceptivament.

Drets de les persones interessades

 • En qualsevol moment, si l’usuari vol exercir els seus drets d’informació, oposició, accés, rectificació i/o cancel•lació sobre les dades personals facilitades de conformitat amb la normativa vigent, pot fer-ho a l’adreça electrònica: tamazgha.catalunya@gmail.com, per correu postal o presencialment a la seu de l’entitat (TAMAZGHA-CATALUNYA).

Jurisdicció i lleis aplicables

 • Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles independentment de l’entorn legal de l’usuari, i qualsevol litigi que se’ns susciti es dirimirà en els tribunals espanyols.
Anuncis